جوک متفرقه

 

طرف میره خونه به زنش میگه بچه ها رو زود بخوابون اون لباس قرمزت روهم بپوش
بیا بشین،
زنش میگه چه خبره شیطون ؟
طرف‌میگه:
.
.
.
امشب منچستر بازی داره!!!