زمان مجمع انتخابات رئیس فدراسیون سوارکاری تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری میزان، به منظور ایجاد فرصت برای ارائه برنامه های کاندیداها و برابر تصمیمات متاخذه،مجمع فدراسیون سوارکاریدچار تغییر شد.

 

طبق تصمیم نهایی که از سوی مدیران این فدراسیون اتخاذه شده، قرار است که این مجمع راس ساعت ۱۸/۳۰ روز یکشنبه ۹۷/۳/۲۰ در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شود.